Đường sẽ mở ở tỉnh Quảng Ngãi

Những tuyến đường sẽ mở ở tỉnh Quảng Ngãi theo bản đồ quy hoạch. Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tỉnh lỵ là Thành phố Quảng Ngãi, cách thành phố Hồ Chí Minh 820 km về phía nam, cách thành phố Đà Nẵng 146 […]