Chính phủ đề nghị bỏ sổ hộ khẩu từ 2021

1 năm trước

Sáng 23/5, Bộ trưởng Công an đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình về dự luật Cư trú sửa đổi. Thay mặt Chính phủ trình dự án luật, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhận định, hiện tại trình tự, thủ tục đăng ký cư trú còn mang tính thủ công, rườm rà và chưa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

1. Bài bỏ một phần hoặc toàn bộ 13 nhóm thủ tục

Dự thảo luật thay thế việc quản lý cư trú (thường trú, tạm trú) từ sổ giấy sang quản lý bằng công nghệ thông tin nhờ sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Internet.

Cũng theo Bộ trưởng công an, việc này sẽ dẫn đến việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ 13 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký, quản lý thường trú, tạm trú của công dân gồm 7 nhóm thủ tục bị bãi bỏ toàn bộ và 6 nhóm sửa đổi bổ sung.

Trong bản báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm UB Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhất trí với việc đổi mới phương thức quản lý cư trú của công dân thông qua số định danh cá nhân.

Tuy nhiên, UB Pháp luật cũng đề nghị xem xét, có giải pháp phù hợp nhằm giải quyết thủ tục hành chính nhằm không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước.

2. Bỏ quy định riêng về điều kiện nhập khẩu vào các TP trực thuộc TƯ

Theo quy định, muốn nhập hộ khẩu vào nội thành Hà Nội phải tạm trú từ 3 năm trở lên theo quy định của luật Thủ đô. Ngoài ra còn phải đảm bảo điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của HĐND TP.

Chính phủ cũng thống nhất bỏ những quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại TP trực thực TƯ. Việc đăng ký thường trú là như nhau , không có sự phân biệt và được áp dụng trên toàn quốc.

Theo đó, Dự luật Cư trú sửa đổi gồm 7 chương, 43 điều sẽ được QH thảo luận tại tổ vào ngày 9/6, tại hội trường vào 16/6, dự kiến QH sẽ thông qua tại kỳ họp cuối năm nay và có hiệu lực từ 1/7/2021.

Từ khóa:

Cùng chuyên mục