Động vật nuôi

Giáo Dục

Giao thông

Giới Trẻ

Pháp Luật

Phật giáo

Sức khỏe

Thời Trang

Xã Hội

Đất nền khu vực này “đắt khách”, sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới

Năm 2022, dự báo giá bất động sản tại Quảng Ngãi sẽ tăng bởi nhiều nguyên nhân, chủ yếu do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng…

Quảng Ngãi: Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt 4 -5%/năm

Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi đạt bình quân 4 -5%/năm, tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp khoảng 48 –…

error: Content is protected !!