10 thay đổi của Luật giao thông đường bộ 2020

Dự thảo Luật giao thông đường bộ 2020 với 10 điểm nhấn mới sẽ làm thay đổi thói quen, hành vi tham gia giao thông của nhiều người… Mặc…

Xe máy sẽ phải kiểm định khí thải định kỳ

Điểm mới của dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi là bổ sung quy định kiểm tra định kỳ khí thải đối với xe máy tham gia…

error: Content is protected !!