Nợ nần, cựu bí thư đoàn xã thuê xe ô tô đi cầm cố rồi trốn biệt tích

Dạt về “làng” hoạt động cho vay nặng lãi