Chính phủ đề nghị bỏ sổ hộ khẩu từ 2021

Sáng 23/5, Bộ trưởng Công an đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình về dự luật Cư trú sửa đổi. Thay mặt Chính phủ trình…

Ngựa yếu đừng vào binh trại, người nghèo đừng tìm người thân

Tình thân rất có ý nghĩa nhưng chỉ khi nghèo mới hiểu được lòng người, nghèo thì ngay cả ba mẹ anh chị em cũng coi thường. Cổ nhân…