Quảng Ngãi chấm dứt chủ trương đầu tư 9 dự án của ai?

Có 9 dự án khu dân cư, đô thị quy mô gần 145 ha trên địa bàn TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã chấm dứt chủ trương đầu…

Tiến độ các dự án bất động sản tại thành phố Quảng Ngãi hiện giờ ra sao?

UBND thành phố Quảng Ngãi vừa có Báo cáo số 512/BC-UBND gửi UBND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách…

error: Content is protected !!