Lấy ý kiến làm đường nối TP Quảng Ngãi đến sân bay Chu Lai

4 tuần trước

Tuyến đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi nếu hoàn thành sẽ kết nối từ TP Quảng Ngãi đến sân bay Chu Lai (Quảng Nam), đồng thời tạo động lực lớn phát triển kinh tế – xã hội ở vùng đất phía Đông huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn nói riêng và của cả Quảng Ngãi nói chung.

Tuyến đường Hoàng Sa, TP Quảng Ngãi hiện nay. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đang lấy ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 3.500 tỷ đồng.

Theo góp ý của UBND huyện Bình Sơn, dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi cơ bản phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 và phù hợp với Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 đã được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cục bộ ngày 13/7/2021.

Về hướng tuyến, UBND huyện thống nhất theo phương án 1, tuyến đường tránh đi vào khu dân cư trung tâm các xã, hạn chế việc di dời dân gây tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

“Trên cơ sở thống nhất hướng tuyến của dự án, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo khảo sát xây dựng phương án tái định cư trên địa bàn huyện gắn với kế hoạch đầu tư xây dựng khu tái định cư để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; cập nhật, bổ sung quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn và các quy hoạch ngành khác có liên quan”, UBND huyện Bình Sơn ý kiến.

Bên cạnh đó, dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi dự kiến nhu cầu sử dụng đất lúa khoảng 55-100 ha, UBND huyện Bình Sơn góp ý phải có ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ cho chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất lúa để thực hiện dự án,…

Đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi có điểm đầu ở TP Quảng Ngãi và điểm cuối ở huyện Bình Sơn – địa phương giáp sân bay Chu Lai (Quảng Nam). Tuyến đường này nếu được xây dựng hoàn thành sẽ kết nối từ TP Quảng Ngãi đến sân bay Chu Lai, đồng thời khai thác tiềm năng và tạo động lực lớn để phát triển kinh tế – xã hội vùng đất phía đông huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn nói riêng và của cả Quảng Ngãi nói chung.

Nguồn: https://vietnambiz.vn/lay-y-kien-lam-duong-noi-tp-quang-ngai-den-san-bay-chu-lai-20210925074021357.htm?

Từ khóa:

Cùng chuyên mục