Quảng Ngãi tạm dừng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư một dự án lớn ở đảo Lý Sơn

2 tháng trước

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tạm dừng xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ hành – tỏi và Du lịch sinh thái thiên đường Tỏi Lý Sơn.

Ngày 19.10.2021, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi phát đi Thông báo số 518/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 13.10.2021.

Quảng Ngãi tạm dừng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư một dự án tại Lý Sơn Ảnh:Internet

Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ hành – tỏi và Du lịch sinh thái thiên đường Tỏi Lý Sơn có liên quan đến đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 30.10.2020.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát lại quá trình đầu tư dự án, các quy định của pháp luật để tham mưu UBND tỉnh tạm dừng xem xét việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến dự án để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, sau khi đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh sẽ xem xét chỉ đạo việc đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt.

Trước đó, vào ngày 31.01.2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lý Sơn thuê đất để thực hiện dự án Khu phức hợp chế biến sản phẩm giá trị gia tăng từ hành – tỏi và Du lịch sinh thái thiên đường Tỏi Lý Sơn tại xã An Hải, huyện Lý Sơn.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lý Sơn thuê 31.721 m2 để thực hiện dự án nêu trên, thời hạn thuê đất là 49 năm kể từ ngày ký Quyết định này.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lý Sơn chịu trách nhiệm, trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi bàn giao đất trên thực địa, phía doanh nghiệp phải đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp chưa đưa đất vào sử dụng thì được gia hạn 24 tháng và phải nộp tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này. Hết thời hạn được gia hạn mà doanh nghiệp vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp do bất khả kháng).

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/quang-ngai-tam-dung-xem-xet-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-mot-du-an-lon-o-dao-ly-son-103514.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục