Quảng Ngãi: Tạm ứng 1.250 tỷ đồng cân đối thu chi năm 2021

1 tháng trước

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất HĐND tỉnh này cho ứng trước gần 1.250 tỷ đồng ngân sách năm 2022 để cân đối thu chi cho năm 2021.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Văn bản số 4527/UBND-KT về phương án xử lý hụt thu cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2020 so với dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) giao.

Trong văn bản báo cáo Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh cho rằng, việc hụt thu 2.147 tỷ đồng năm 2020 là quá lớn đã tác động tiêu cực đến thu ngân sách địa phương và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chi, phá vỡ giải pháp tài chính năm 2021 của Quảng Ngãi.

Nguồn thu từ NMLD Dung Quất giảm ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách Quảng Ngãi

Theo đó, năm 2020, Quảng Ngãi thu cân đối ngân sách nhà nước chỉ đạt 15.859 tỷ đồng, bằng 95,5% dự toán trung ương giao, bằng 90,3% dự toán năm. Trong đó, thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 4.445 tỷ đồng (hụt thu so với dự toán Trung ương giao là 3.274 tỷ đồng, hụt thu so với HĐND tỉnh giao là 3.774 tỷ đồng).

Không những vậy, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước trung ương quản lý là 4.780 tỷ đồng, hụt thu 2.207 tỷ đồng so với Trung ương giao, hụt thu 2.707 tỷ đồng so với HĐND tỉnh giao; Thu từ khu vực tư nhân hụt thu 800 tỷ đồng so với Trung ương và HĐND tỉnh giao; Các khoản thu còn lại đạt 2.353 tỉ đồng, hụt thu 193 tỷ đồng so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao.

“Chỉ có hai nguồn thu tăng là từ nguồn sử dụng đất đạt 1.006 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với dự toán Trung ương và HĐND giao và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cả năm 2020 đạt 5.273 tỷ đồng, bằng 191,7% dự toán Trung ương giao, bằng 164,8% dự toán HĐND giao”- Báo cáo cho biết.

Vì vậy, năm 2020, Quảng Ngãi tiếp tục bị mất cân đối thu – chi ngân sách địa phương so với Trung ương giao là 2.925 tỷ đồng, hụt thu cân đối ngân sách địa phương so với dự toán HĐND tỉnh giao là 3.368 tỷ đồng. Việc hụt thu năm 2020 đã khiến kế hoạch trả nợ vay từ Trung ương 2.569 tỷ đồng từ nguồn vay lại của Chính phủ chỉ đạt 6,7% dự toán giao.

Để đảm bảo cân đối thu-chi của ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, Quảng Ngãi đề xuất phương án xử lý hụt thu ngân sách địa phương năm 2020 bằng nguồn cải cách tiền lương năm 2020 là 1.259,582 tỷ đồng; nguồn kết dư hơn 100 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị giảm chi ngân sách niên độ 2020 chuyển sang thực hiện và quyết toán niên độ 2021 là 1.767,845 tỷ đồng (Số kinh phí này sẽ bố trí 1.530 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư; và 237,216 tỷ đồng đối với kinh phí chi thường xuyên); Bố trí nguồn năm 2021 để bù đắp khoản kinh phí đã giảm chi năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 1.767,845 tỷ đồng (trong đó, tạm ứng quỹ nhà nước năm 2021 là 1.249,348 tỷ đồng).

Kế hoạch hoàn ứng, theo ông Đặng Văn Minh đối với phần quỹ nhà nước sẽ và hoàn trả trong năm 2021 (nguồn kinh phí hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước nêu trên từ nguồn kết dư). Tuy nhiên, việc hoàn ứng cũng chưa chắc chắn vì theo Báo cáo đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ghi là… nếu có.

Ngoài ra, việc hoàn ứng cũng được tính toán từ nguồn tăng thu thực hiện so với dự toán HĐND giao năm 2021 và các nguồn hợp pháp khác (nếu có). Trường hợp các nguồn nêu trên không đảm bảo để hoàn trả vốn vay, theo ông Đặng Văn Minh, thì bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 để hoàn trả.

Nguồn: https://baodautu.vn/quang-ngai-tam-ung-1250-ty-dong-can-doi-thu-chi-nam-2021-d151837.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục