Quảng Ngãi thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1 tháng trước

Nhằm thẩm định các nội dung trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai, tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ngày 22/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi sẽ làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phó chủ tịch Hội đồng do ông Đỗ Sáu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đảm nhiệm. Và ông Trương Đình Tửu, Phó trưởng phòng Quản lý đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường làm thư ký hội đồng.

Hội đồng thẩm định được sử dụng khuôn dấu của Sở TN&MT trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Phước Nguyên.

Thành viên trong Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm 12 người.

Theo quyết định, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định các nội dung trong Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai.

Cùng với đó, lập báo cáo kết quả thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Hội đồng thẩm định được sử dụng khuôn dấu của Sở TN&MT trong thời gian thực hiện nhiệm vụ và sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn: https://nhadautu.vn/quang-ngai-thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-d53838.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục