Quảng Ngãi xin cắt giảm vốn đầu tư công vì hụt thu tiền sử dụng đất

8 tháng trước

Theo dự kiến thì nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạt khoảng 1.142 tỷ đồng, hụt 608 tỷ so với con số 1.750 tỷ đồng kế hoạch vốn mà HĐND tỉnh này giao. Vì thế, tỉnh Quảng Ngãi xin được giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn thu này.

Dự kiến nguồn thu từ tiền sử dụng đất không đạt dự toán HĐND tỉnh giao, nên UBND tỉnh Quảng Ngãi xin giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn thu này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký Tờ trình gửi HĐND tỉnh để cơ quan này xem xét, thống nhất việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 được HĐND tỉnh điều chỉnh tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 08/9/2021 là 1.750 tỷ đồng, trong đó: Phần tỉnh quản lý là 876 tỷ đồng, giao các địa phương thu – chi là 874 tỷ đồng.

Tuy nhiên, người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng do khó khăn chung của nền kinh tế bởi ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và “điểm nghẽn” trong việc thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách chưa được khơi thông, nên dự kiến nguồn thu từ tiền sử dụng đất không đạt dự toán HĐND tỉnh giao.

Quảng Ngãi hiện có rất nhiều dự án sở hữu quỹ đất lớn, có giá trị cao nhưng chưa tạo được nguồn thu cho tỉnh do gặp “điểm nghẽn”.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, theo dự kiến của cơ quan thuế và tài chính thì nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 của địa phương chỉ đạt khoảng 1.142 tỷ đồng, hụt 608 tỷ so với con số 1.750 tỷ đồng kế hoạch vốn mà HĐND tỉnh giao. Trong đó, cấp tỉnh quản lý là 400/876 tỷ đồng và cấp huyện quản lý là 742/874 tỷ đồng.

Từ dự kiến khả năng thu tiền sử dụng đất và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần điều chỉnh giảm kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất để giải ngân theo thực tế số thu và góp phần đảm bảo tỷ lệ giải ngân năm 2021 của địa phương đạt kế hoạch.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ngãi muốn HĐND tỉnh xem xét, thống nhất việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất do tỉnh quản lý là 476/876 tỷ đồng đối với 22 dự án, trong đó có 21 dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2022 để triển khai thực hiện, còn lại 1 dự án đã đủ vốn hoàn thành theo báo cáo của chủ đầu tư.

Nhiều dự án bất động sản bị bỏ hoang trong thời gian dài, không tạo được nguồn thu cho tỉnh Quảng Ngãi.

Như vậy, sau điều chỉnh thì kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi là 1.274 tỷ đồng, trong đó: Phần tỉnh quản lý là 400 tỷ đồng, giao các địa phương thu – chi là 874 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2021 không làm ảnh hưởng đến kế hoạch trung hạn đã giao, không gián đoạn việc thi công của các dự án này trong năm 2022.

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/quang-ngai-xin-cat-giam-von-dau-tu-cong-vi-hut-thu-tien-su-dung-dat-321051.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục