Quảng Ngãi: Xử phạt hành chính 3 cá nhân phá rừng trái phép

1 tháng trước

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 cá nhân có hành vi phá rừng trái phép hơn 230 triệu đồng và yêu cầu trồng lại rừng trên diện tích đã phá.

Theo đó, ông Phạm Văn Quy (sinh 1982, thôn Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) bị phạt 62,5 triệu đồng. Ông Quy đã thực hành hành vi phá rừng trái pháp luật (rừng tự nhiên sản xuất) với diện tích bị thiệt hại là 2.086m2 tại vị trí lô 102, khoảnh 5, tiểu khu 441, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ. Ngoài xử phạt tiền, ông Quy buộc trồng lại rừng (loài cây bản địa Lim Xanh) trên diện tích 2.086m2 đã phá trái pháp luật.


Xử phạt ông Phạm Văn Triên (sinh 1987, thôn Gòi H’rê, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) đã thực hiện phá rừng trái pháp luật (rừng tự nhiên sản xuất) với diện tích 2.604m2 tại lô 102, khoảnh 5, tiểu khu 441, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, mức phạt 87,5 triệu đồng.

Xử phạt ông Phạm Văn Trâu (sinh 1993, thôn Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) đã thực hiện phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại 2.604m2 tại vị trí lô 102, khoảnh 5, tiểu khu 441, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, mức phạt 87,5 triệu đồng.

Ngoài ra, buộc ông Trâu cùng với ông Triên trồng lại rừng là loài cây bản địa Lim Xanh trên diện tích 2.604m2 tại vị trí đã phá rừng. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 31-12-2021. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân vi phạm chi trả.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/quang-ngai-xu-phat-hanh-chinh-3-ca-nhan-pha-rung-trai-phep-732997.html?fbclid=IwAR0cYGe2ow950riI3if5OPN_Eo2ysW5ObwNdk8tBevpx-gWMeaOfrESb2eA

Từ khóa:

Cùng chuyên mục