Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại tỉnh Quảng Ngãi

2 tuần trước

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kiểm tra và chỉ ra hàng loạt sai phạm về quản lý, sử dụng đất tại tỉnh Quảng Ngãi thì ngay trong năm 2021 này, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai tại địa phương này.

Ngày 9/6/2021, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký Công văn số 2609/UBND-NNTN về việc thực hiện sau khảo sát thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đến lượt Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch thanh tra năm 2021 tại tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có nội dung liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối với một số tổ chức được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, để phục vụ Kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ và tránh chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, tổng hợp các số liệu và cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh khi Thanh tra Chính phủ yêu cầu.

Đồng thời, đối với vấn đề cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đoàn thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1854/UBND-NC ngày 4/5/2021 về việc tránh trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Như CafeLand đã thông tin, năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã bị kỷ luật vì có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, công tác cán bộ.

Chưa hết, liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đất đai, hàng loạt lãnh đạo sở, ngành tại Quảng Ngãi cũng đã bị Tỉnh ủy Quảng Ngãi thi hành kỷ luật vì những sai phạm liên quan đến việc tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện hàng loạt dự án,…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/sau-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-den-luot-thanh-tra-chinh-phu-thanh-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-dat-dai-tai-tinh-quang-ngai-99648.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục