THÔNG BÁO lịch cắt điện trên địa bàn Nghệ An liên tiếp từ ngày 12/5 – 15/5

2 năm trước

Điện lực Nghệ An thông báo lịch cắt điện ở các huyện từ ngày 12/5 – 15/5 như sau:

1. Điện Lực Anh Sơn

2. Điện Lực Nam Đàn

3. Điện Lực Nghĩa Đàn

4. Điện Lực Nghi Lộc

5. Điện Lực Đô Lương

Từ khóa:

Cùng chuyên mục