Quảng Ngãi: Huyện nghèo “gánh” 9 dự án đầu tư thuỷ điện

Tính đến thời điểm này tỉnh Quảng Ngãi có 27 dự án thuỷ điện đã được cấp phép. Với 9/27 dự án nằm trên địa bàn, Sơn Hà là…

Quảng Ngãi: Phê bình hai Giám đốc Sở vì chậm trễ thực hiện nhiệm vụ được giao

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi bị phê bình đã chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm…