VNPT tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ triển khai Trung tâm IOC

5 tháng trước

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương rà soát lại các trang thiết bị để đồng bộ với VNPT thực hiện việc đầu tư Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) trong thời gian sớm nhất; trong đó, lưu ý thiết bị đầu tư phải đảm bảo hiện đại.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh Quảng Ngãi dự kiến sẽ triển khai 8 lĩnh vực gồm: Hệ thống giám sát lĩnh vực kinh tế – xã hội; hệ thống giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; hệ thống giám sát, chỉ đạo lĩnh vực y tế; hệ thống giám sát, chỉ đạo lĩnh vực giáo dục; hệ thống giám sát thông tin trên môi trường mạng; hệ thống giám sát an toàn thông tin; hệ thống giám sát điều hành lĩnh vực du lịch; hệ thống giám sát tàu cá.

Đến nay, tiến độ thực hiện khảo sát số liệu từ các cơ quan, đơn vị và tích hợp các dữ liệu lên Hệ thống IOC cơ bản hoàn thành. Đã tích hợp thành công dữ liệu của các hệ thống vào Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Đồng thời, thực hiện đưa số liệu của các hệ thống lên màn hình Dashboard. Đối với hệ thống thông tin báo cáo mới được tỉnh Quảng Ngãi đầu tư và hiện chưa có nhiều số liệu để tổng hợp; tuy nhiên, để thuận tiện cho việc tích hợp sau này khi hệ thống vận hành chính thức và có số liệu đầy đủ, VNPT đã tiến hành kết nối API của hệ thống vào IOC…

Ông Trần Phước Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương rà soát lại các trang thiết bị để đồng bộ với VNPT thực hiện việc đầu tư Trung tâm điều hành đô thị thông minh trong thời gian sớm nhất; trong đó, lưu ý thiết bị đầu tư phải đảm bảo hiện đại.

Đồng thời, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị liên quan để phục vụ công tác quản lý, vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh; trên cơ sở đó khẩn trương có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế vận hành thử nghiệm Trung tâm IOC.

VNPT tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi hoàn thiện các nội dung liên quan của Trung tâm tâm điều hành đô thị thông minh, đảm bảo Trung tâm điều hành đô thị thông minh Quảng Ngãi hiện đại, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn: https://vnmedia.vn/cong-nghe/202112/vnpt-tiep-tuc-ho-tro-tinh-quang-ngai-day-nhanh-tien-do-trien-khai-trung-tam-ioc-a0d24e4/

Từ khóa:

Cùng chuyên mục